back icon
header logo
search logo
share logo
原创诗歌:忆往昔

忆往昔
我心潮汹涌  热血沸腾
忆往昔
黄河怒吼  长江喧嚣

忆往昔
惊雷呐喊  霹雳震憾  暴风骤雨  惊涛骇浪
忆往昔
大海呼啸  掀起千重浪

忆往昔
我痛彻心扉  
忆往昔
我想彻底改变自己  更新自己的心思意念

忆往昔
我想让信心崛起  从低谷崛起为高峰
忆往昔
我想让自己  这个瞎子看见  聋子听见  瘫子站起来  行走

啊  往昔不堪回首
落花流水  春去
啊  往昔不堪回首
大江东去  青春年华  远去

啊  往事不堪回首
人生惨重的失败  不幸的经历  悲惨的遭遇历历在目
啊  往事不堪回首
一失足成千古恨  断肠处  人在天涯

但是  他们的意义却很深远
正如《圣经》所言
万事都互相效力  叫爱神的人得益处
罪在哪里显多  恩典就更显多了

京ICP备07014451号-1 | 京公网安备11010502025431© 福音时报版权所有